Sekilas NUSA TENGGARA TIMUR - ALOR - 5307021 Mataru!
Luas Wilayah : 102.780 Km2

Lokpri Kecamatan Mataru terletak di Bagian barat daya Pulau Alor Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur. Luas Lokpri Kecamatan Mataru 102,78 Km2 dengan letak yang umumnya di sepanjang pantai selatan yang berbukit dan curah hujan sangat rendah dan tidak merata tiap tahun.Musim penghujan relatif lebih pendek bila dibandingkan dengan musim kemarau. Sesuai dengan Perda No. 15 Tahun 2005, Kecamatan Mataru berbatasan dengan:
  • Sebelah Utara dengan Kecamatan Alor selatan
  • Sebelah Selatan dengan Selat Ombai
  • Sebelah Timur dengan Kecamatan Alor selatan
  • Sebelah Barat dengan Kecamatan mataru dan Teluk Mutiara
Kecamatan Mataru mempunyai wilayah adminitratif yang terdir idari 7 Desa, 29 Dusun, 29 Rukun wilayah (RW), 58 Rukun Tetangga (RT), 1.257 Rumah Tangga, Dengan Jumlah penduduk sebanyak 5.871 orang dan luas wilayahnya 102.78 km2 jadi kepadatan penduduk kecamatan pantar Tengah Per km2 sebanyak 57 orang